Infectats

Taula d'infectats en tot el mon

PAÏSOS EstatsUnits India Brasil Regne Unit Rusia Turquia Francia Iran Argentina Espanya Colombia Italia Alemania Indonesia Mexic
INFECTATS
TOTALS
47.106 268 34.320.635 21.835.785 9.171.660 8.673.860 8.121.226 7.180.832 5.964.824 5.292.549 5.019.255 5.007.099 4.782.802 4.676.522 4.246.802 3.814.453

Taula de morts a Europa

Francia Espanya Regne Unit Alemania Italia
121.894 87.547 141.805 96.228 132.901

Mitjana D’Infectats

País Alemania Regne Unit/td> França Russia Turquia Polonia Paísos Baixos
Incidencia media 57620 435494 34699 32850 23710 23286 21445